Umowa kupna sprzedaży samochodu

Umowa kupna sprzedaży samochodu

Zobacz wszystko
14 listopada 2021 Wyłącz

Umowa kupna sprzedaży samochodu. Co musi i co powinna zawierać?

przez Inga

Umowa kupna sprzedaży pojazdu jest dokumentem zatwierdzającym transakcję. Zawsze sprzedaż pojazdu musi zostać potwierdzona umową, bez niej bowiem nie będzie możliwe urzędowe zgłoszenie sprzedaży pojazdu przez sprzedającego i zgłoszenie zakupu i przerejestrowanie przez kupującego. Obie czynności zaś są konieczne. Za...

10 listopada 2021 Wyłącz

OC a umowa kupna-sprzedaży auta

przez Inga

Umowa kupna sprzedaży samochodu ze strony superpolisa.pl powoduje, że własność auta przechodzi na nabywcę. Warto wiedzieć co dzieje się wówczas z...

6 listopada 2021 Wyłącz

Co powinna zawierać umowa kupna – sprzedaży pojazdu?

przez Inga

Sprzedaż samochodu wiąże się z koniecznością wypełnienia umowy kupna - sprzedaży. Musi ona też być podpisana przez obie strony transakcji,...

14 listopada 2021 Wyłącz

Umowa kupna sprzedaży samochodu. Co musi i co powinna zawierać?

przez Inga

Umowa kupna sprzedaży pojazdu jest dokumentem zatwierdzającym transakcję. Zawsze sprzedaż pojazdu musi zostać potwierdzona umową, bez niej bowiem nie będzie możliwe urzędowe zgłoszenie sprzedaży pojazdu przez sprzedającego i zgłoszenie zakupu i przerejestrowanie przez kupującego. Obie czynności zaś są konieczne. Za niezgłoszenie sprzedaży pojazdu i nieprzerejestrowanie po zakupie grożą dość wysokie kary finansowe.

Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu?

Najważniejszą częścią umowy są dane stron transakcji. Konieczne jest podanie imion, nazwisk, numerów dowodów osobistych lub PESEL i adresów zameldowania stron transakcji. Jeśli któraś ze stron transakcji nie ma polskiego obywatelstwa, konieczne jest podanie numeru paszportu. Pełne dane osobowe stron transakcji muszą znaleźć się na każdej umowie kupna – sprzedaży pojazdu. Jeśli ich nie będzie, może – na przykład – nie dojść do przerejestrowania pojazdu, urzędnik bowiem nie będzie mógł wydać stosownej decyzji. Na przerejestrowanie pojazdu jest tylko 30 dni, dlatego warto od razu wpisywać w umowie pełne dane stron. Na ewentualne uzupełnienie danych lub sporządzenie aneksu do umowy kupujący może bowiem nie mieć czasu i nie zdążyć z przerejestrowaniem pojazdu w ustawowym terminie.

Co jest przedmiotem sprzedaży?

Umowa kupna sprzedaży samochodu (https://superpolisa.pl/oc-a-umowa-kupna-sprzedazy-samochodu/) powinna także zawierać pełne dane na temat sprzedawanego pojazdu. Nie wystarczy w tej sytuacji podanie marki i modelu samochodu. Konieczne jest oprócz tych danych podanie takich informacji jak VIN, numer rejestracyjny, numer karty pojazdu, stan licznika. Podawanie numeru silnika jest nieobowiązkowe, warto jednak podać jego pojemność.

Dobrze jest też rozszerzyć informacje o pojeździe i zamieścić w umowie informacje na temat jego usterek. Zapisanie w umowie co jest do naprawy w pojeździe nie jest oczywiście konieczne, jednak polecane. Jeśli takie dane znajdą się w umowie, kupujący nie będzie mógł za jakiś czas twierdzić, że sprzedający usterki pojazdu zataił. Kupujący nie będzie też w tej sytuacji mógł żądać jakiegokolwiek odszkodowania, czy też choćby obniżenia ceny pojazdu.

Dobrze jest tez zamieścić w umowie zapis mówiący o tym, że sprzedający poznał stan techniczny pojazdu i go akceptuje. Warto jednak tu dodać, że nie zwalnia to sprzedającego z odpowiedzialności za wady ukryte. Wielu sprzedających myśli, że tak, jest, nie jest to jednak prawdą. Sprzedając samochód, który ma wady, rozsądnie jest o nich po prostu powiedzieć kupującemu i zapisać informacje na temat wad w umowie.

Warto sprawdzać dane

Sporządzając umowę kupna sprzedaży samochodu, warto wpisywać dane, które są sprawdzone. Konieczne jest więc spojrzenie na dowód rejestracyjny pojazdu, dowody osobiste stron i inne dokumenty. Nawet bowiem drobny błąd w danych wpisanych w umowie może skutkować brakiem możliwości przerejestrowania pojazdu i koniecznością poprawienia umowy. Pod umową oczywiście powinny znaleźć się czytelne podpisy stron, nie zaś parafki. Bez czytelnego podpisu obu stron umowa nie będzie brana pod uwagę w wydziale komunikacji i przerejestrowanie nowo nabytego pojazdu na pewno nie będzie możliwe.

 

 

10 listopada 2021 Wyłącz

OC a umowa kupna-sprzedaży auta

przez Inga

Umowa kupna sprzedaży samochodu ze strony superpolisa.pl powoduje, że własność auta przechodzi na nabywcę. Warto wiedzieć co dzieje się wówczas z wykupionym wcześniej ubezpieczeniem OC auta i co powinniśmy sprawdzić przy kupnie używanego pojazdu. Trzeba również pamiętać o dopełnieniu wszelkich formalności w Wydziale Komunikacji oraz w Urzędzie Skarbowym.

Kupno samochodu – co warto sprawdzić?

Każdy kupujący wie, że w pierwszej kolejności samochód trzeba sprawdzić pod kątem technicznym. Coraz częściej odbywa się to u mechanika, który stwierdza ewentualne usterki albo potwierdza dobry stan techniczny auta. Po upewnieniu się, że pojazd jest sprawny technicznie, powinniśmy zweryfikować czy upatrzony samochód ma ważne ubezpieczenie OC. Pamiętajmy, aby sprawdzić, czy składka jest opłacona. Warto wiedzieć, że za każdy dzień, w którym składka OC nie jest opłacona, możliwe jest nałożenie kary finansowej na właściciela pojazdu. Jak sprawdzić, czy auto posiada ubezpieczenie OC? Jest kilka sposobów:

  • po numerze VIN,
  • po numerze rejestracyjnym,

na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna zawierać kilka obowiązkowych elementów:

  • dane sprzedającego,
  • dane kupującego,
  • komplet informacji identyfikujących samochód,
  • informacje dotyczącego OC,
  • kwota, za jaką auto zostało sprzedane/nabyte,
  • podpisy obu stron.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna być zawarta w formie pisemnej, dla bezpieczeństwa obu stron transakcji. Z podpisaną umową należy udać się do Wydziału Komunikacji w celu zgłoszenia kupna pojazdu mechanicznego. Warto wiedzieć, że fakt ten możemy zgłosić również tradycyjną drogą korespondencyjną oraz przez stronę internetową.

Co z OC po zawarciu umowy kupna-sprzedaży auta?

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie OC jest przypisane do samochodu, a nie jego właściciela, co dla wielu osób jest zaskoczeniem. W praktyce oznacza to, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obowiązuje do momentu obowiązywania wykupionej przez poprzedniego właściciela polisy i nie odnawia się automatycznie. Na sprzedawcy ciąży również obowiązek, aby w ciągu 14 dni od dnia sprzedaży auta powiadomić ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu. OC powinno zostać przepisane jak najszybciej na nowego właściciela. Kupujący nie musi podejmować żadnych czynności związanych z tym rodzajem ubezpieczenia samochodu. Trzeba jednak podkreślić, że może on wypowiedzieć umowę dotychczasowemu towarzystwu ubezpieczeniowemu i zawrzeć umowę z innym.

6 listopada 2021 Wyłącz

Co powinna zawierać umowa kupna – sprzedaży pojazdu?

przez Inga

Sprzedaż samochodu wiąże się z koniecznością wypełnienia umowy kupna – sprzedaży. Musi ona też być podpisana przez obie strony transakcji, czyli przez sprzedającego i kupującego. Jeśli pojazd miał kilku współwłaścicieli lub ma mieć kilku współwłaścicieli, na umowie muszą znaleźć się dane i podpisy wszystkich osób. Co jeszcze powinna zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu?

Dane na temat pojazdu

Bardzo ważną częścią umowy kupna – sprzedaży samochodu jest określenie przedmiotu sprzedaży. W umowie musi więc się znaleźć marka i model auta, rok produkcji, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny i – jeśli została wydana – numer karty pojazdu. Musi też być określona cena za ten pojazd, którą strony ustaliły między sobą. Wielu kupujących doskonale wie, że do ich obowiązków należeć będzie zgłoszenie się do urzędu skarbowego i dokonanie opłaty podatku w wysokości 2 % wartości kupowanego pojazdu. Z tego powodu często chcą zaniżyć cenę pojazdu na umowie i zapłacić niższy podatek. Nie warto tego robić, urząd skarbowy może bowiem określić wartość pojazdu na podstawie swoich danych czyli średnich cen sprzedaży pojazdów danego rodzaju i z danego rocznika. Aby uniknąć podejrzeń o zaniżanie ceny pojazdu, warto na umowie wypisać jego usterki, jeśli takie są. To może spowodować, że urząd skarbowy przyjmie cenę pojazdu jaka jest na umowie i nie będzie porównywał jej z cenami sprzedaży takich samych pojazdów, ale sprawnych.

Dane kupującego i sprzedającego

W każdej umowie sprzedaży pojazdu muszą też się znaleźć dane kupującego i sprzedającego. Musi pojawić się imię, nazwisko, adres zameldowania i numer dowodu osobistego lub PESEL. W przypadku gdy jedną ze stron transakcji jest firma, muszą pojawić się dane firmy i jej regon. Co istotne, to sprzedający jest zobowiązany do sprawdzenia danych osobowych kupującego. Nigdy więc nie należy sprzedawać pojazdu, polegając tylko na danych podawanych przez kupującego. W sytuacji, gdy okażą się one fałszywe, sprzedający może mieć kłopoty natury prawnej. Lepiej więc poprosić o dowód osobisty czy dokument potwierdzający dane firmy.,

Inne informacje


Zasadne jest zapisanie w umowie także innych informacji. Jeśli pojazd był lub jest uszkodzony, informacje na ten temat powinny znaleźć się w umowie. Jeżeli ma jakieś usterki, dobrze jest je wymienić. W tej sytuacji kupujący nie będzie mógł twierdzić, że informacje o usterkach zostały zatajone. Dobrze też, jeśli elementem umowy jest punkt mówiący o tym, że kupujący obejrzał pojazd osobiście, zapoznał się z jego stanem technicznym i go akceptuje. To także minimalizuje ryzyko późniejszych sporów, związanych z ewentualnymi usterkami auta, które zostaną odkryte już po sprzedaży lub dopiero wtedy się pojawią.